Mickiewicz jest mistrzem poezji... W Szkole Podstawowej nr 3 w Kraśniku.
Również w ten sposób zamierzamy uczcić kolejny Dzień Patrona.
 
Oto 9 prezentacji z różnych klas!!!